2023-24 பட்ஜெட்டில் மற்ற நாடுகளுக்கு இந்தியா எவ்வளவு நிதி ஒதுக்கியுள்ளது?

2023-24 பட்ஜெட்டில் பூடானுக்கு ₹2400.58 கோடியும், நேபாளத்துக்கு ₹550 கோடியும், மொரீஷியஸுக்கு ₹460.79 கோடியும், மாலத்தீவு மற்றும் மியான்மருக்கு தலா ₹400 கோடியும் இந்தியா ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது. இந்தியாவும் ஆப்பிரிக்க நாடுகளுக்கு ₹250 கோடியும், ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் வங்கதேசத்துக்கு தலா ₹200 கோடியும் ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது. இந்த பட்ஜெட்டில் வெளிநாடுகளுக்கான உதவித் தொகை ₹5848.58 கோடியாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *