பாகிஸ்தானின் கடன் மேலாண்மைத் திட்டத்தை ஐஎம்எஃப் நிராகரித்தது

சர்வதேச நாணய நிதியம் (IMF) பாகிஸ்தானின் திருத்தப்பட்ட சுற்றறிக்கைக் கடன் மேலாண்மைத் திட்டத்தை நிராகரித்துள்ளது, இது “யதார்த்தமற்றது” மற்றும் தவறான அனுமானங்களின் அடிப்படையில் செய்யப்பட்டது. 23 நிதியாண்டுக்கான கூடுதல் மானியத்தை PKR 335 பில்லியனில் கட்டுப்படுத்த, IMF, PKR 11-12.50/unit வரம்பில் மின்சாரக் கட்டணத்தை அதிகரிக்குமாறு பாகிஸ்தான் அரசாங்கத்தை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது. 2023 இன் முதல் இரண்டு காலாண்டுகளில் பாக்கிஸ்தான் மின் கட்டணத்தை பிகேஆர் 7/யூனிட்டால் அதிகரித்தது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *