தன்பாத்தில் அடுக்குமாடி கட்டிடத்தில் தீ விபத்து

ஜார்கண்ட் மாநிலம் தன்பாத்தில் அடுக்குமாடி கட்டிடத்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் ஒருவர் பலி இறந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு மாநில அரசு நலநிதி அறிவித்துள்ளது.கியாமந்திரி ஷிபு சோரன் குடும்பத்திற்கு தலா 4 லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்படும்.

விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிறந்த சிகிச்சையை அரசு உறுதி செய்யும் என்று பேரிடர் மேலாண்மை அமைச்சர் பன்னா கு நிலைமையை மதிப்பிடுவதற்காக தன்பாத்திற்கு PTA அனுப்பப்படும் என்று கூறினார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *