கொரிய தீபகற்பத்தை போர் மண்டலமாக மாற்றும் அபாயம் அமெரிக்க பயிற்சி: வடகொரியா

வட கொரியாவின் வெளியுறவு அமைச்சகம் வியாழனன்று, அமெரிக்கா மற்றும் அதன் நட்பு நாடுகளின் பயிற்சிகள் கொரிய தீபகற்பத்தை “பெரிய போர் ஆயுதக் களஞ்சியமாகவும், மிகவும் முக்கியமான போர் மண்டலமாகவும்” மாற்ற அச்சுறுத்துகிறது. வட கொரிய அறிக்கையை வெள்ளை மாளிகை நிராகரித்துள்ளது மற்றும் வட கொரிய தூதர்களை “அவர்களுக்கு வசதியான நேரத்தில் மற்றும் இடத்தில்” சந்திக்க விருப்பம் உள்ளதாக மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *