காலராவை கட்டுப்படுத்த போராடும் ஆப்பிரிக்கா

உலகளாவிய விநியோக பற்றாக்குறை காரணமாக ஆப்பிரிக்காவில் கொடிய காலரா வெடிப்புகளை அனுபவிக்கும் நாடுகளில் தடுப்பூசிகளுக்கு “உடனடி அணுகல்” இல்லை என்று ஆப்பிரிக்கா நோய் கட்டுப்பாடு மற்றும் தடுப்பு மையங்களின் செயல் இயக்குனர் அகமது ஓக்வெல் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தார். தடுப்பூசி கூட்டணியான GAVI மற்றும் உலக சுகாதார அமைப்புடன் இணைந்து அதிக அளவு மருந்துகளைப் பெற ஏஜென்சி செயல்பட்டு வருகிறது என்றார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *