அமெரிக்க உளவு அமைப்பில் உறுப்பினராகியுள்ளார் இந்திய-அமெரிக்க சட்டமியற்றுபவர்

இந்திய-அமெரிக்க காங்கிரஸ் உறுப்பினர் அமி பெரா, புலனாய்வு தொடர்பான அமெரிக்க ஹவுஸ் நிரந்தரத் தேர்வுக் குழுவின் உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். தேசத்தின் உளவுத்துறை நடவடிக்கைகளை மேற்பார்வை செய்வதாக இந்த குழு குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. இதில் மத்திய புலனாய்வு அமைப்பின் செயல்பாடுகள், தேசிய புலனாய்வு இயக்குநரின் அலுவலகம், தேசிய பாதுகாப்பு நிறுவனம் மற்றும் ராணுவ உளவுத் திட்டங்கள் ஆகியவை அடங்கும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *