GDP வளர்ச்சி உயர்கிறது…; இந்தியப் பொருளாதாரத்திற்கு பொன் பிரகாசமா?

தொற்றுநோய், போர் பயம் மற்றும் வளர்ந்த நாடுகளில் நிதி பின்னடைவுகளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள உலகப் பொருளாதாரத்தின் மந்தநிலை இருந்தபோதிலும், இந்தியாவின் பொருளாதாரம் FY23 இல் 6.8% வருடாந்திர GDP வளர்ச்சியுடன் வேகமாக வளரும் நாடாக உருவெடுத்தது. 2019ல் 10வது இடத்தில் இருந்த இந்திய பொருளாதாரம் 2029ல் 3வது இடத்திற்கு உயரும்.

நாடு முழுவதும் உள்ள பொருளாதாரங்களின் ஒப்பீட்டு மதிப்பீட்டில், இந்தியா வலிமையானதாக வெளிப்படுகிறது. சில புள்ளிவிவரங்களைப் பார்ப்போம்: சீனாவின் 3.3% மற்றும் அமெரிக்காவின் 2.3% உடன் ஒப்பிடும்போது, ​​2022 இல் இந்தியாவின் வருடாந்திர GDP வளர்ச்சி 7.4% ஆகும். அதாவது, வளர்ந்த பொருளாதாரங்கள் 2.5% வளர்ச்சியடைந்து வருகின்றன, அதே சமயம் வளரும் நாடுகளின் பொருளாதாரம் 3.6% மட்டுமே வளரும்.

2023க்கான வளர்ச்சி கணிப்புகள் சமமாக உறுதியளிக்கின்றன, சீனாவுடன் ஒப்பிடும்போது இந்தியா 6.1%, அமெரிக்கா- 1%, வளர்ந்த பொருளாதாரங்கள்- 1.4% மற்றும் வளரும் பொருளாதாரங்கள் 3.9%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *