மியான்மர் மீது அமெரிக்கா மற்றும் நட்பு நாடுகள் பொருளாதாரத் தடைகளை விதித்தன

மியான்மர் இராணுவ சதிப்புரட்சியின் இரண்டாம் ஆண்டு நிறைவைக் கொண்டாடும் வேளையில், அமெரிக்காவும் அதன் நட்பு நாடுகளும் மியான்மர் மீது மேலும் பொருளாதாரத் தடைகளை விதித்துள்ளன. அமெரிக்கா, கனடா, இங்கிலாந்து மற்றும் ஆஸ்திரேலியா ஆகிய நாடுகள் தேர்தல் ஆணையம், சுரங்க நிறுவனங்கள் மற்றும் எரிசக்தி அதிகாரிகள் உள்ளிட்டவற்றின் மீது பொருளாதாரத் தடைகளை விதித்தன. அரசு நிறுவனமான மியான்மர் எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு நிறுவன (MOGE) அதிகாரிகளை அமெரிக்கா குறிவைப்பது இதுவே முதல் முறையாகும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *