மாதவிடாய் நிற்கும் நேரமா? இந்த அறிகுறிகளை மறக்காதீங்க

மெனோபாஸ் என்பது மாதவிடாயின் இறுதிக் கட்டமாகக் கருதப்படுகிறது. 40 மற்றும் 50 களில் கருப்பைகள் செயல்படாமல் இருப்பதால் மாதவிடாய் நின்ற நிலையில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. பருவமடைதல் என்பது இயற்கையான வயதான செயல்முறை என்றாலும், பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் இது வித்தியாசமான அனுபவமாக இருக்கும்.

ஏனெனில் இந்த செயல்முறை ஹார்மோன் செயல்பாட்டில் பல மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது. இது இறுதியில் உடல் மற்றும் மனநலப் பிரச்சினைகளுக்கு வழிவகுக்கும். மாதவிடாய் சிலருக்கு கடினமாக இருக்கலாம். ஆனால் பெண்களுக்கு இது பற்றிய விழிப்புணர்வு தேவை.

மாதவிடாய் சுழற்சிகள் ஒழுங்கற்றதாகி 45 வயதில் குறைய ஆரம்பிக்கும். இந்த மாற்றம் காலம் பெரிமெனோபாஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த நேரத்தில் ஈஸ்ட்ரோஜன் அளவு மாறுகிறது மற்றும் படிப்படியாக குறையத் தொடங்குகிறது. கருப்பைகள் அண்டவிடுப்பதை நிறுத்தும் வரை இது தொடர்கிறது. அந்த நேரத்தில் மாதவிடாய் நின்று, கர்ப்பம் தரிக்க இயலாது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *