பிலிப்பீன்சில் மயோன் எரிமலை வெடித்த நாள் பிப்ரவரி 01

1814 – பிலிப்பீன்சில் மயோன் எரிமலை வெடித்ததில் 1,200 பேர் உயிரிழந்தனர்.

1832 – ஆசியாவின் முதலாவது அஞ்சல் வண்டி சேவை (mail-coach) இலங்கையில் கண்டியில் ஆரம்பமாகியது.

1835 – மொரிசியசில் அடிமை வணிகம் ஒழிக்கப்பட்டது.

1861 – அமெரிக்க உள்நாட்டுப் போர்: டெக்சசு மாநிலம் ஐக்கிய அமெரிக்காவில் இருந்து விலகியது.

1864 – டென்மார்க்-புரூசியா போர் ஆரம்பமானது.

1880 – யாழ்ப்பாணத்திற்கும் பருத்தித்துறைக்கும் இடையில் முதலாவது தபால் வண்டி சேவையை ஆரம்பித்தது.

1884 – ஒக்ஸ்ஃபோர்ட் ஆங்கில அகராதியின் முதற் பதிப்பு வெளியானது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *