தைவான் ஜெட் விமானங்களை துரத்துகிறது 20 சீன விமானங்கள்

34 சீன ராணுவ விமானங்களும் ஒன்பது கடற்படைக் கப்பல்களும் புதன்கிழமை தீவுக்கு அருகில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக தைவான் பாதுகாப்பு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. கண்டறியப்பட்ட விமானங்களில் இருபது விமானங்கள் “… தைவான் ஜலசந்தியின் இடைநிலைக் கோட்டைக் கடந்து தைவானின் தென்மேற்கு ADIZ (வான் பாதுகாப்பு அடையாள மண்டலம்)” க்குள் நுழைந்தன. தைவான் போர் விமானங்களைத் துரத்தியது, அதன் கடற்படையை விழிப்பூட்டியது மற்றும் நடவடிக்கைகளுக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் ஏவுகணை அமைப்புகளை செயல்படுத்தியது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *