டெல்லியில் உள்ள 4 மத்திய மருத்துவமனைக்கு பட்ஜெட் உயர்த்தப்பட்டது

மத்திய பட்ஜெட்டில் டெல்லியில் நான்கு மையத்தால் நடத்தப்படும் மருத்துவமனைகளுக்கான நிதி அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. ராம் மனோகர் லோஹியா மருத்துவமனைக்கு ₹177 கோடியும், சஃப்தர்ஜங் மருத்துவமனை ₹138 கோடியும், லேடி ஹார்டிங் மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் சுசேதா கிரிப்லானி மருத்துவமனை ₹58.15 கோடியும், கலாவதி சரண் மருத்துவமனை ₹19.09 கோடியும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. ஆனால், எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கான பட்ஜெட் ₹55 கோடி குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *