இரண்டாம் மோடி அரசாங்கத்தின் இறுதி சம்பூர்ண பட்ஜெட் இன்று தாக்கல்

2023- 24 ஆண்டு பொது பட்ஜெட் நிதி அமைச்சர் நிர்மல சீதாராமன் இன்று தாக்கல் செய்வார். இரண்டாம் மோடி அரசாங்கத்தின் இறுதி பட்ஜெட் இது. இதனால் பிரபலமான திட்டங்கள் பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆதாயனிகுதி, வீட்டு கடன் வட்டி இளவல்கள் தொடங்கி பல அறிவிப்புகள் பட்ஜெட்டில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

பட்ஜெட் உரை காலை 11 மணிக்கு தொடங்கும். நலத் திட்டங்களுடன் சுத்திகரிப்பு வளர்ச்சிக்கான அறிவிப்புகள், வருமான வரி விதிப்பு அறிவிப்புகள், வரித் திட்டங்களுக்கு நிவாரணமான அறிவிப்புகள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன. விலைக் ஏற்றம் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் அறிவிப்புகள் வருமா என்று எதிர்பார்க்கின்றனர்.

வரி இதர நடவடிக்கைகளின் மூலம் உணவுசேகரிப்பு, உலகளாவிய பொருளாதார மாந்தயம், ஏற்றுமதியில் குறைவு, தனக்கமி போன்ற பாடங்கள் மற்றும் சுகாதாரத்துறைக்கும் முன்தூக்கம் வழங்கப்பட வேண்டும். 2023-24 ஆண்டுகளில் தனியார் முதலீட்டுத் திட்டங்கள் நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

எல்லையில் சீனாவும் பாகிஸ்தானும் உயர்த்தும் சவால்களும் படையின் நவேற்றமும் இலக்கு வைத்து பாதுகாப்புப் பகுதிக்கும் பட்ஜெட்டில் முக்கியத்துவம் இருக்கும்.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *