இன்றைய பட்ஜெட்டில் யூனிட்டி மாலின் நோக்கம் என்ன?

நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், பட்ஜெட் உரையின் போது, மாநிலங்கள் தங்கள் தலைநகர்/மிக முக்கியமான சுற்றுலா மையம்/நிதி தலைநகரில் ‘யூனிட்டி மால்’ அமைக்க ஊக்குவிக்கப்படும் என்று கூறினார். மாநிலத்தின் சொந்த ODOPகள் (ஒரு மாவட்டம், ஒரு தயாரிப்பு), GI தயாரிப்புகள் மற்றும் கைவினைப் பொருட்களை விளம்பரப்படுத்துவதும் விற்பனை செய்வதும் அவர்களின் நோக்கமாக இருக்கும். மற்ற அனைத்து மாநிலங்களின் அத்தகைய தயாரிப்புகளுக்கு இடம் வழங்கவும் அவை பயன்படுத்தப்படும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *