இந்த பட்ஜெட்டில் சத்தீஸ்கருக்கு எதுவும் இல்லை: முதல்வர் பூபேஷ் பாகேல்

மத்திய பட்ஜெட் 2023 நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனின் “நிர்மம்” (இரக்கமற்ற) பட்ஜெட் என்று அழைக்கப்படலாம் என்று சத்தீஸ்கர் முதல்வர் பூபேஷ் பாகேல் புதன்கிழமை கூறினார், மேலும் இது சத்தீஸ்கர் மாநிலத்திற்கு வழங்க எதுவும் இல்லை என்றும் கூறினார். “இந்த பட்ஜெட்டில் இளைஞர்கள், விவசாயிகள், பெண்கள், பழங்குடியினர் அல்லது பட்டியல் சாதியினருக்காக எதுவும் இல்லை. இது முற்றிலும் வரவிருக்கும் தேர்தலை மையமாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டது,” என்று அவர் மேலும் கூறினார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *