புதினா இலையின் சில ஆரோக்கிய குணங்கள்

புதினவுக்கு மிகவும் வலுவான ஆன்டிஆக்சிடன்ட் குணங்கள் உள்ளன. இரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவைக் கட்டுப்படுத்தவும், சரும நோய்களைக் குறைக்கவும் புதின அத்யுத்தமாகும். குறிப்பாக புதிய உணவில் சேர்க்க வேண்டும்.

செரிமானம் தொடர்பான அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு காணப்படுவதால் புதிதிற்கு முடியும். புதினயில் உயிருள்ள எண்ணெய்யான மெந்தோலின் ஆன்டிசெப்டிக், ஆன்டி பாக்டீரியல் குணங்கள் உள்ளன. வயிற்று வலியை சமைக்க உதவுகிறது.

புதினயின் உபயோகம் ஆஸ்த்ம நோய் நிவாரணம் வழங்குவதுடன் தொடர்புடையது. புதினயின் வலிமையும் உன்மேஷதாயகத்துடன் கூடிய நறுமணமும் தலைவலியைக் குறைக்க உதவுகிறது.

புதினயிலை சவைப்பது அனுநாசினி குணங்கள் உள்ளதால் மோனரோகங்களும் தந்தபிரச்னங்களும் அகப்பட உதவுகின்றன. இந்த வாயில் உள்ள பாக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சியை தடுக்கவும், பல்லில் உள்ள பலன்களை சுத்தப்படுத்தவும் செய்கிறது. சந்தையில் பல டூத் பேஸ்டுகள் புதின சேர்ப்பதாக வருகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *