தமிழும் சமஸ்கிருதமும் உலகின் பழமையான மொழிகள் – ஆராய்ச்சியில் தகவல்

தமிழ் மற்றும் சமஸ்கிருதம் இரண்டும் உலகின் பழமையான மொழிகள் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகின்றனர்.சமஸ்கிருதம் உலகின் இரண்டாவது பழமையான மொழியாகும். இது சமணம், இந்து மற்றும் புத்த மதத்தின் மொழி. இந்தியாவில் பண்டைய படைப்புகள், பாடல்கள் மற்றும் பிரார்த்தனைகளில் சமஸ்கிருதம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

கிமு 300 முதல் தமிழ் மொழியின் தடயங்கள் கிடைத்துள்ளன. தமிழ் தென்னிந்தியாவில் உள்ள தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லாமல், இலங்கை மற்றும் சிங்கப்பூரின் உத்தியோகபூர்வ மொழிகளில் தமிழும் ஒன்றாகும். அதே சமயம், மிகப் பழமையான மொழி எகிப்திய மொழி என்றும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்.

ஃபார்சி மொழி கிமு 500 இல் தோன்றியது. இது பாரசீக சமூகம் பயன்படுத்தும் மொழி. உஸ்பெகிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தான், ஈராக், தஜிகிஸ்தான் மற்றும் அஜர்பைஜான் ஆகிய நாடுகளிலும் ஃபார்ஸி பேசப்படுகிறது. இதற்கிடையில், கிமு 1,250 முதல் சீன மொழி நடைமுறையில் உள்ளது.

கொரிய மொழியும் பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையானதாகக் காணப்படுகிறது. இந்த மொழி வட மற்றும் தென் கொரியர்களால் பேசப்படுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *