சரும அழகிற்கு உதவும் ரோஸ் வாட்டர்

ரோஜா இதழ்கள் மற்றும் ரோஜா எண்ணெயில் பல சக்திவாய்ந்த ஆக்ஸிஜனேற்றங்கள் உள்ளன. இது செல்களை சேதத்திலிருந்து பாதுகாக்க உதவுகிறது. இந்த ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் லிப்பிட் பெராக்ஸைடேஷன் தடுப்பு விளைவுகளைக் கொண்டிருப்பதாக ஒரு ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இது வலுவான செல் பாதுகாப்பை விளைவிக்கிறது. சுருக்கங்களை குறைக்க ரோஸ் வாட்டர் காஸ்மெட்டிக் பொருட்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ரோஸ் வாட்டரில் அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகள் உள்ளன. இது தோல் சிவப்பைக் குறைக்கவும், முகப்பரு, தோல் அழற்சி மற்றும் அரிக்கும் தோலழற்சியைப் போக்கவும் உதவுகிறது. இது ஒரு சிறந்த சுத்தப்படுத்தி மற்றும் அடைபட்ட துளைகளில் குவிந்துள்ள எண்ணெய் மற்றும் அழுக்குகளை அகற்ற உதவுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *