ஜனவரி 08, இன்றைய தினத்தில் இறந்த முக்கிய பிரமுகர்கள்

1994 – சந்திரசேகர சரசுவதி, காஞ்சி காமகோடி பீடத்தின் 68வது பீடாதிபதி (பி. 1894)

1997 – மெல்வின் கால்வின், நோபல் பரிசு பெற்ற அமெரிக்க வேதியியலாளர் (பி. 1911)

2008 – டி. எம். தசநாயக்க, இலங்கை அமைச்சர், அரசியல்வாதி (பி. 1953)

2009 – லசந்த விக்கிரமதுங்க, இலங்கை ஊடகவியலாளர் (பி. 1958)

2010 – ஆர்ட் குலொக்கி, அமெரிக்க இயக்குநர் (பி. 1921)

2012 – அடிகளாசிரியர், தமிழகத் தமிழறிஞர் (பி. 1910)

2019 – ஜெயந்திலால் பானுசாலி, இந்திய குசராத்து அரசியல்வாதி (பி. 1964)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *