இத்தாலிய வணிகர் மார்க்கோ போலோ, இறந்த தினம் ஜனவரி 08

1324 – மார்க்கோ போலோ, இத்தாலிய வணிகர் (பி. 1254)

1642 – கலீலியோ கலிலி, இத்தாலிய இயற்பியலாளர், கணிதவியலாளர், வானியலாளர் (பி. 1564)

1884 – கேசப் சந்திர சென், இந்திய இந்து மெய்யியலாளர், சீர்திருத்தவாதி (பி. 1838)

1914 – நடனகோபாலநாயகி சுவாமிகள், சௌராட்டிர மதகுரு (பி. 1843)

1941 – பேடன் பவல், சாரணர் இயக்கத்தைத் தோற்றுவித்த ஆங்கிலேயர் (பி. 1857)

1952 – அந்தோனியா மவுரி, அமெரிக்க வானியலாளர் (பி. 1866)

1976 – சோ என்லாய், சீனாவின் 1வது பிரதமர் (பி. 1898)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *