இலங்கைத் தமிழ்த் திரைப்பட நடிகர் சிலோன் சின்னையா, இறந்த தினம் ஜனவரி 07

1995 – முரே ரோத்பார்ட், அமெரிக்கப் பொருளியலாளர், வரலாற்றாளர் (பி. 1926)

1996 – வி. குமார், தமிழகத் திரைப்பட இசையமைப்பாளர் (பி. 1934)

2011 – சிலோன் சின்னையா, இலங்கைத் தமிழ்த் திரைப்பட நடிகர் (பி. 1941)

2015 – பி. எஸ். அப்துர் ரகுமான், இந்தியத் தொழிலதிபர் (பி. 1927)

2015 – ஜார்ஸ் போலான்ஸ்கி, துனீசிய-பிரான்சிய கேலிச்சித்திர வரைஞர் (பி. 1934)

2016 – முப்தி முகமது சயீத், இந்திய அரசியல்வாதி (பி. 1936)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *