நிலத்தடி நீர் மாசுபாடு அதிகமாக உள்ளது

நிலத்தடி நீர் மாசுபாடு காரணமாக, உ.பி.யின் ஷாம்லி மாவட்டத்தில் உள்ள மாமூர் கிராமத்தில் 2,000க்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் ஹெபடைடிஸ் சி நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கிராமவாசிகளின் கூற்றுப்படி, இது கடந்த ஆண்டில் சுமார் ஒரு டஜன் இறப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. டிஎம் (ஷாம்லி) ஜஸ்ஜித் கவுரின் கூற்றுப்படி, கறைபடிந்த நீரை அகற்ற, நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் கட்டப்பட்டு வருகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *