மஸ்க் இந்த ஆண்டு நான்காவது முறையாக டெஸ்லா பங்குகளை 3.58 பில்லியன் டாலருக்கு விற்கிறார்

எலோன் மஸ்க் இந்த ஆண்டு நான்காவது முறையாக டெஸ்லா பங்குகளை இறக்கினார், அவர் மின்சார கார் தயாரிப்பாளரின் கிட்டத்தட்ட 22 மில்லியன் பங்குகளை 3.58 பில்லியன் டாலர்களுக்கு விற்றார். மஸ்க் ட்விட்டரை $44 பில்லியன் வாங்குவது குறித்து முதலீட்டாளர்கள் அதிகரித்து வரும் கவலைகளுக்கு மத்தியில் டெஸ்லா பங்குகள் இந்த ஆண்டு 55% சரிந்தன. மஸ்க் ட்விட்டர் வாங்குவதற்கு போதுமான பணத்தை திரட்டினார், மேலும் டெஸ்லா பங்குகளில் $15 பில்லியனுக்கும் அதிகமாக ஏற்றினார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *