பல நூற்றாண்டுகளாக அறிஞர்களை குழப்பிய சமஸ்கிருத இலக்கண சிக்கலை தீர்த்த மாணவர்

கிமு ஐந்தாம் நூற்றாண்டிலிருந்து கல்வியாளர்களை குழப்பத்தில் ஆழ்த்திய இலக்கண சிக்கலை கேம்பிரிட்ஜ் மாணவர் ஒருவர் தீர்த்து வைத்துள்ளார். இந்திய பிஎச்டி மாணவர் ரிஷி ராஜ்போபட், பண்டைய சமஸ்கிருதத்தின் மாஸ்டர் பாணினி கற்பித்த விதியை டிகோட் செய்தார். இந்த கண்டுபிடிப்பு, பாணினியின் மதிப்பிற்குரிய “மொழி இயந்திரத்தை” பயன்படுத்தி, “மந்திரம்” மற்றும் “குரு” உள்ளிட்ட லட்சக்கணக்கான இலக்கணப்படி சரியான சொற்களை உருவாக்க, எந்த சமஸ்கிருத வார்த்தையையும் “பெற” செய்கிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *