தற்சமயம் மருந்து பற்றாக்குறைக்கு தீர்வு ஏற்படுத்திய குவைத்

குவைத் நாட்டிற்கு புதிய மருந்துகளின் ஏற்றுமதி வந்துள்ளது. நாட்டுக்கு மருந்துப் பொருட்களை இறக்குமதி செய்வதை துரிதப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், டெண்டர்களை விரைவுபடுத்துமாறு அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். மருந்துகள் கிடைப்பதை உறுதி செய்வதில் உறுதி பூண்டுள்ளதாகவும், தற்போதைய நெருக்கடியைத் தீர்க்க சிறப்புத் திட்டத்தை வகுத்துள்ளதாகவும் சுகாதார அமைச்சு தகவல் தெரிவித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *