தபுவிடமிருந்து சிறப்புச் செய்தியைப் பெறுகிறார் கியாரா அத்வானி

‘பூல் புலையா 2’ உடன் நடிக்கும் தபு மற்றும் கியாரா அத்வானி ஒரு சிறந்த பந்தத்தைப் பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள். சமீபத்தில், கியாரா ஒரு சிறப்பு செய்தியுடன் இளஞ்சிவப்பு மற்றும் வெள்ளை பூக்களைப் பெறுவதைப் பற்றி இடுகையிட்டார், அதில் “அன்புள்ள கியாரா, உங்களுக்கு நிறைய அன்பை அனுப்புகிறேன் மற்றும் எனது வாழ்த்துகள் (ஒரு இதய எமோடிகான்)-தபு.” செய்திக்கு பதிலளித்த கியாரா, “நன்றி @tabutiful மேடம். இது மிகவும் இனிமையானது” என்று எழுதினார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *