சமீப காலமாக குவைத்தில் அதிகமாக ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் குடும்ப விசாக்கள்

குவைத்தில் நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் குடும்ப விசா வழங்கப்பட்டுள்ளது. முதல் இருபது நாட்களில், வதிவிட விவகாரத் துறை, நாட்டின் அனைத்து கவர்னரேட்டுகளிலும் 3000 விசாக்களை ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது. கோவிட் காலத்திற்குப் பிறகு குடும்ப விசாக்கள் வழங்கத் தொடங்கியுள்ளன , ஆனால் அத்தகைய விசாக்களுக்கான புதிய முறையை அறிமுகப்படுத்தியதன் ஒரு பகுதியாக அது மீண்டும் நிறுத்தப்பட்டது. இதில் முதல் கட்டமாக ஐந்து வயது மற்றும் அதற்குக் குறைவான குழந்தைகளுக்கு விசா வழங்கப்படும் என்று அறிக்கைகள் கூறுகின்றன. குவைத்தில் பணிபுரியும் வெளிநாட்டவர்களின் குழந்தைகளை, ஐந்து வயதுக்குட்பட்டவர்களை, குடும்ப விசாவில் நாட்டிற்கு அழைத்து வரலாம். குவைத்தில் பெற்றோர் இருவரையும் கொண்டவர்கள் இதைப் பயன்படுத்தலாம் என தெரிகிறது .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *