குழந்தைகள் காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் ஹைதராபாத் பள்ளிகள் காலியாக உள்ளன

ஹைதராபாத்தில் உள்ள பள்ளிகள் இந்த குளிர்காலத்தில் நோய் மற்றும் காய்ச்சல் போன்ற அறிகுறிகளால் அதிக சதவீத மாணவர்கள் வரவில்லை. புதன்கிழமை, மொத்தம் 3,000 பேர் கொண்ட ஒரு பள்ளியில் 400 மாணவர்கள் வரவில்லை. “பல பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தை பலவீனமாக இருப்பதாக அல்லது பள்ளிக்குச் செல்வதற்கான உற்சாகத்தைக் காணவில்லை” என்று எங்களிடம் கூறுகிறார்கள்,” என்று முதல்வர் கூறினார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *