குடிப்பழக்கத்தை கைவிடுங்கள், அது விஷம்: பீகார் அமைச்சர் ஹூச்

பீகார் மந்திரி சமீர் மஹாசேத், சாப்ரா ஹூச் சோகத்தை அடுத்து மக்களை “குடிப்பதை கைவிட வேண்டும்” என்று வலியுறுத்தினார், இதில் குறைந்தது 36 பேர் இறந்தனர் மற்றும் 20 பேர் கறைபடிந்த மதுவால் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். “குடிப்பதைக் கைவிடுவதே சிறந்தது, அது விஷம்!” இன்னும் சிலரின் நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளதால், பலி எண்ணிக்கை உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *