ஓமானில் பல அரசு சேவைகளுக்கான கட்டணங்கள் குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்

ஓமான் நாட்டில் பல்வேறு அரசு சேவைகளுக்கான கட்டணத்தை நிதி அமைச்சகம் குறைத்துள்ளது. 903 சேவைகளின் கட்டணங்கள் திருத்தப்பட்டுள்ளன. அரசு சேவைகளின் தரத்தை மேம்படுத்துவதே இதன் நோக்கம். வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் ஒப்பந்தங்கள், காப்புரிமை விண்ணப்பங்கள் மற்றும் பரம்பரை விண்ணப்பங்களுக்கான கட்டணம் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து தள்ளுபடி மற்றும் விளம்பர சலுகைகளுக்கான அனுமதி தொடர்பான கட்டணங்கள் தள்ளுபடி செய்யப்படுகின்றன. தனியார் துறையின் நலனுக்காக 109 நகராட்சி கட்டணம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது அல்லது குறைக்கப்பட்டுள்ளது. புதிய ஆண்டிலிருந்து கார் கேடயங்கள் மற்றும் தங்குமிடங்களுக்கு நிறுவல் கட்டணம் தேவையில்லை என தெரிகிறது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *