இன்ஃபோசிஸ் 40வது ஆண்டை நிறைவு செய்கிறது

தொழில்நுட்ப நிறுவனமான இன்ஃபோசிஸ் தனது 40வது ஆண்டு நிறைவைக் குறிக்கும் வகையில் இந்தியாவை மாற்றுவதற்கான புதுமைகளைக் காட்சிப்படுத்துகிறது. கமாண்ட் சென்டர் முதல் உலகளாவிய சைபர் அட்டாக்கை எதிர்த்துப் போராடுவது, தொலைநிலை நோயாளி கண்காணிப்பு டென்னிஸ் வீரர்களுக்கு முக்கியமான நுண்ணறிவுகளை வழங்கும் தொழில்நுட்பம் வரை, இன்ஃபோசிஸ் நீண்ட பயணத்தை மேற்கொண்டுள்ளது. 1981 இல் ஏழு நபர்களால் நிறுவப்பட்ட இன்ஃபோசிஸ், 1999 இல் நாஸ்டாக்கில் பட்டியலிடப்பட்ட இந்தியாவின் முதல் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் ஆகும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *