இந்தியாவின் நடப்பு கணக்கு பற்றாக்குறை அதிகரிப்பு

இந்தியாவின் நடப்பு கணக்கு பற்றாக்குறை ஜூலை-செப்டம்பர் காலாண்டில் 10 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு அதிகரித்திருக்கலாம், பொருட்களின் விலை உயர்வு மற்றும் பலவீனமான ரூபாய் காரணமாக, ராய்ட்டர்ஸ் தெரிவித்துள்ளது. கொரோனாவுக்குப் பிந்தைய உள்நாட்டுத் தேவையின் எழுச்சி பற்றாக்குறையை விரிவுபடுத்தியது மற்றும் இறக்குமதியை அதிகரித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *