ஈழத்து எழுத்தாளர்  திமிலை மகாலிங்கம், இறந்த தினம் டிசம்பர் 13

1987 – நா. பார்த்தசாரதி, தமிழக எழுத்தாளர், இதழாசிரியர் (பி. 1932)

2009 – பவுல் சாமுவேல்சன், நோபல் பரிசு பெற்ற அமெரிக்கப் பொருளியலாளர் (பி. 1915)

2010 – திமிலை மகாலிங்கம், ஈழத்து எழுத்தாளர் (பி. 1938)

2010 – ரிச்சர்ட் ஆல்புரூக், அமெரிக்க ஊடகவியலாளர் (பி. 1941)

2010 – என்ரீக்கே மொறேந்தே, எசுப்பானிய பாடகர் (பி. 1942)

2012 – கர்ணன், தமிழகத் திரைப்பட ஒளிப்பதிவாளர், இயக்குநர்

2015 – அருண் விஜயராணி, ஈழத்து எழுத்தாளர் (பி. 1954)

2016 – வே. சுப்பிரமணியம், ஈழத்து எழுத்தாளர், நாடகாசிரியர், வரலாற்றாய்வாளர்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *