செய்யப்பட்டதை விட என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது முக்கியம்: ராகுல் காந்தி

பாரத் ஜோடோ யாத்திரைக்காக ராஜஸ்தானுக்கு வந்துள்ள ராகுல் காந்தி, செய்ய வேண்டிய சில விஷயங்கள் குறித்து முதல்வர் அசோக் கெலாட்டிடம் தெரிவித்துள்ளதாக கூறினார். தற்போதைய அரசாங்கத்தின் பணிகளைப் பாராட்டிய அவர், எதிர்காலத்தை நோக்கி ஒரு கண் வைத்திருக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை வலியுறுத்தினார். மக்கள் சொல்வதைக் கேட்டு நடவடிக்கை எடுப்பது அவசியம் என்றும் அவர் கூறினார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *