மும்பையில் 233 புதிய தட்டம்மை வழக்குகள் – Dinaseithigal

மும்பையில் 233 புதிய தட்டம்மை வழக்குகள்

மும்பையில் கடந்த ஒரு மாதத்தில் தட்டம்மை பாதிப்புகள் அதிகரித்து 13 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். புதன்கிழமை வரை, 233 உறுதிப்படுத்தப்பட்ட வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன, அவற்றில் 200 க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் கடந்த இரண்டு மாதங்களில் பதிவாகியுள்ளன. இது கடந்த சில ஆண்டுகளில் நகரில் ஏற்பட்ட மோசமான வெடிப்பு ஆகும். 2021 இல், 10 வழக்குகள் மற்றும் 1 இறப்பு பதிவு செய்யப்பட்டது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *