சகல அரசியல் கட்சிகளுக்கு பகிரங்க அழைப்பு விடுத்த இலங்கை ஜனாதிபதி – Dinaseithigal

சகல அரசியல் கட்சிகளுக்கு பகிரங்க அழைப்பு விடுத்த இலங்கை ஜனாதிபதி

இலங்கையில் அதிகாரப் பகிர்வு உள்ளிட்ட இனப்பிரச்சினைக்கு நிரந்தரத் தீர்வு ஏற்படுத்துவதற்காக அனைத்து அரசியல் கட்சிகளுக்கும் அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்க அழைப்பு விடுத்துள்ளார். இந்தப் பிரச்சினைக்குத் தீர்வு காண்பதற்கான சமூக திட்டமிடலுக்கு வருவதற்கு டிசம்பர் 11 ம் தேதிக்குப் பின்னர் ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தப்படும் என்றும் அதிபர் தெரிவித்தார். நாட்டின் நாடாளுமன்றத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் சிகல அரசியல் கட்சிகளுக்கும் இதில் பங்கேற்குமாறு அழைப்பு விடுப்பதாகவும் அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்க கூறினார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *