இலங்கையின் நிலை குறித்து சீற்றம் கொண்டு பேசிய பெளத்த தேரர் – Dinaseithigal

இலங்கையின் நிலை குறித்து சீற்றம் கொண்டு பேசிய பெளத்த தேரர்

இலங்கையிலுள்ள பெளத்த பிக்குகள் தமக்கான மலிவான விருந்தோம்பலை நம்பி தமது கௌரவத்தை இழந்து சமுகத்திற்கு தவறான முன்னுதாரணமாக விளங்குவதாக பேராசிரியர் அத்தங்கனே ரத்தினபால தேரர் கடுமையாக விமர்சித்து பேசியிருக்கிறார் . இலாப நோக்குடன் ஒரு பிக்கு சமுகத்திற்கு தவறானவற்றைப் போதிக்கிறார், தவறை சரியெனச் சுட்டிக் காட்டுகிறார், எது சரி என்பதைச் சுட்டிக்காட்டுகிறார். இந்த மோசடிக்காரர்கள் போதிசத்துவரின் முகத்தை காட்டுவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் .மேலும் இப்போது அநீதியான ஆட்சியாளர்களாலும், இத்தகைய கொடூரமான பிக்குகளாலும் இந்த நாடு அழிக்கப்பட்டது என வண.ரதனபால தேரர் குறிப்பிட்டுள்ளார் .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *