நாட்டு மக்களுக்கு கூட்டாக அறிவிப்பு வெளியிட்ட பிரான்ஸ் மற்றும் ஜெர்மனி – Dinaseithigal

நாட்டு மக்களுக்கு கூட்டாக அறிவிப்பு வெளியிட்ட பிரான்ஸ் மற்றும் ஜெர்மனி

தற்போது எத்தியோப்பியாவில் உள்ள தமது நாட்டு மக்கள் உடனடியாக அங்கிருந்து வெளியேறுமாறு பிரான்ஸ்சும் ஜேர்மனியும் அறிவுறுத்தி கொண்டுள்ளன . ரீக்றே பிராந்திய கிளர்ச்சியாளர்களுக்கும் எத்தியோப்பிய அரசு படையினருக்கும் இடையிலான மோதல்கள் உக்கிரமடைந்துவரும் நிலையில், இந்த அறிவுறுத்தலை இந்த நாடுகள் விடுத்துள்ளன. இதில் தமது நாட்டுப் படையினரை தாமே வழிநடத்தப் போவதாகவும் எத்தியோப்பியாவை பாதுகாப்பதற்கான இறுதிக் கட்டத்தில் இருப்பதாகவும் பிரதமர் அபி அஹமட் தெரிவித்துள்ளார் . இதனால், யாதொரு தாமதமும் இன்றி எத்தியோப்பியாவில் இருந்து வெளியேறுமாறு பிரான்ஸ் தமது நாட்டு மக்களுக்கு அறிவுறுத்தல் விடுத்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *