இப்போது டாலர் தட்டுப்பாட்டால் ஏற்பட்டுள்ள சிக்கல் – Dinaseithigal

இப்போது டாலர் தட்டுப்பாட்டால் ஏற்பட்டுள்ள சிக்கல்

இலங்கையில் இறக்குமதி செய்ய அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ள போதிலும், நாட்டில் டாலர் தட்டுப்பாடு காரணமாக சீனியை இறக்குமதி செய்ய முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக சீனி இறக்குமதியாளர்கள் சங்கம் கூறியுள்ளது . இந்த மாதிரியான ஒரு பின்னணியில் சில நாட்களாக சந்தையில் சீனிக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. அதன்பிரகாரம் ஒரு கிலோகிராம் சீனி சுமார் 200 ரூபாய் உட்பட பல்வேறு விலைகளில் விற்பனை பண்ணப்படுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *