லிபியாவுக்கான இந்திய தூதர் நியமனம் – Dinaseithigal

லிபியாவுக்கான இந்திய தூதர் நியமனம்

குல்காம் ஜாத்தோம் கேங்க்டே  லிபியாவுக்கான  அடுத்த இந்திய தூதராக அதிகாரியை வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் நியமித்துள்ளது. தற்போது துனிஷியா நாட்டின் தூதராக உள்ள குல்காம் ஜாத்தோம் கேங்க்டே  ஒரே நேரம் இரண்டு நாடுகளுக்குமான தூதராக செயல்படுவார் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.இந்த தகவலை வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது. துனிஷியா நாட்டின் தலைநகரான துனிஸ் நகரத்தில் இருந்து கொண்டே இந்த பணிகளை கவனிப்பார் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *