இலவங்கப்பட்டை மருத்துவ பயன்கள்

இலவங்கப்பட்டையில் ஆன்டிஆக்சிடன்ட் பண்புகள் உள்ளன. அவை அல்சீமர் நோய்பர்கின்சன் நோய் போன்ற நரம்பியல் நோய்கள் வருவதைத் தடுக்க உதவுகிறது. நரம்புகளைப் பாதுகாக்கும் புரதங்களைத் தூண்டி மூளை செல்கள் சேதமடைவதைத் தடுக்கிறது.

ஆன்டிஆக்சிடன்டுகள் ஆக்சிஜனேற்றத்தால் உடலுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகளை தடுக்க உதவுகிறது. இலவங்கப்பட்டையில் உள்ள பாலிஃபீனால்களின் ஆக்சிஜனேற்ற எதிர்ப்புப் பண்பில் இது பூண்டை விட அதிக செயல்திறன் கொண்டதாகத் திகழ்கிறது.

வாயில் இருக்கும் பாக்டீரியாக்களால் பற்சிதைவு, பற்சொத்தை போன்ற பிரச்சனைகள் தோன்றுகின்றன. இலவங்கப்பட்டை வாயில் உள்ள பாக்டீரியாக்களை அகற்றுகிறது, இதனால்தான் பற்பொடி மற்றும் பற்பசைகளில் இலவங்கப்பட்டை பயன்படுத்தபடுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *