முக்கிய மாகாணம் தொடர்பாக அபாயமான கட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட தீர்மானம்

தற்போது மிக அத்தியாவசிய தேவைகளை தவிர்த்து மேல் மாகாணத்தை விட்டு வெளியேறும் அல்லது நுழையும் பொதுமக்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று இலங்கை பொது சுகாதார சேவைகளின் துணை இயக்குநர் டாக்டர் ஹேமந்த ஹேரத் கூறியுள்ளார் . இலங்கையில் பல்வேறு பகுதிகளில் காணப்பட்ட கோவிட் நோயாளிகளில் அதிகமானோர் மேல் மாகாணம் அல்லது கொழும்பு நகரத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பது கண்டு கொள்ளப்பட்டுள்ளது .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *