இலங்கையில் முதல் ஒன்பது மாதங்களில் செலவு செய்யப்பட்டுள்ள தொகை

இலங்கையில் இறக்குமதி செய்யப்படும் பால்மாவிற்கான செலவீனம் இந்த ஆண்டு அதிகரித்துள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது. இதில் நாட்டில் இறக்குமதி கட்டுப்பாடுகள் உள்ள போதிலும் இந்த நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. இந்த செலவு கடந்த 2019 ம் ஆண்டை விட 12.5 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக சொல்லப்பட்டுள்ளது. அதன்படி ஜனவரி மாதம் முதல் செப்டம்பர் மாதம் வரையிலான முதல் ஒன்பது மாத காலப்பகுதியில் பால்மா இறக்குமதிக்காக 253 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் செலவிடப்பட்டுள்ளதாக மத்தியவங்கி தரவுகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *