படுக்கை அறையில் விளக்கை அணைக்காமல் வெளிச்சத்தில் உடலுறவு கொள்வது நல்லதா ?

பொதுவாக இருட்டு அறையில் நிச்சயமாக உங்கள் மனநிலையை சரியாக இருக்காது. ஆனால், நீங்கள் உடலுறவு வைத்து கொள்ளும் போது உங்கள் இணையின் கண்களைப் பார்க்க விரும்பலாம். தம்பதிகள் இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் மிகுதியான உணர்வுகளையும் அன்பையும் அனுபவிப்பதால் இது இருவருக்குள்ளும் பிணைப்பு வலுப்படுத்த வழி வகுக்கும் . உடலுறவில் இருக்கும்போது உங்கள் துணையிடம் செயல்களை செய்யும்போது உங்கள் துணையின் உணர்ச்சி வெளிப்பாடுகளைக் காணுபதற்கு விளக்கு உங்களுக்கு உதவுகிறது. உங்கள் கணவன் அல்லது மனைவியின் முகத்தை உங்களால் பார்க்க முடியும்போது, அது உங்களுக்குள் நெருக்கத்தை கூட்டுகிறது . அதிலும் குறிப்பாக ஒருவரின் மகிழ்ச்சியை நீங்கள் தெரிந்துகொள்ள முடியும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *