மீண்டும் கொரோனா வேக்சின் மனித சோதனையை இந்தியாவில் நடத்த பிரபல நிறுவனத்துக்கு வழங்கப்பட்ட அனுமதி

இப்போது பல நாடுகளும் கொரோனா தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிப்புகளில் தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில் சீனா, ரஷ்யா ஆகிய நாடுகள் மருந்தை கண்டுபிடித்துவிட்டதாகவே சொல்லி வருகின்றன. இங்கிலாந்து ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக் கழகத்தின் கொரோனா வேக்சினை மனிதர்களுக்கு செலுத்தும் சோதனையை இந்தியாவில் மீண்டும் நடத்த சீரம் (Serum Institute of India) நிறுவனத்துக்கு மருந்துகள் கட்டுப்பாட்டு இயக்குநரகம் தற்போது அனுமதி வழங்கியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *