வழக்கமான செயல்முறையை இல்லாமல் ஆக்கிய கோட்டாபய

இலங்கை ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷவின் செயற்பாடு தொடர்பாக சமூக வலைத்தளங்களில் அதிகம் பேசப்படுகின்றன. ஜனாதிபதி கோட்டாபய மக்களுடன் மக்களாக இணைந்து செயற்படுவதாக பலரும் பாராட்டு வெளியிட்டுள்ளனர் .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *