வோடபோன் – ஐடியா இணைந்து வெளியிட்ட புதிய ஆப்

வோடபோன் ஐடியா நிறுவனங்களின் ஒருங்கிணைந்து பிராண்டிங் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. இதன்படி வோடபோன் மற்றும் ஐடியா என இரு பெயர்களின் முதல் எழுத்துக்களை க்கொண்டு புதிய தொழில் தயராக உள்ளது.

இணைத்து புது பிராண்டின் அறிவிப்பு ஆன்லைன் நேரலை நிகழ்வின் மூலம் அறிவிக்கப்பட்டது. இதன் காரணமாக புது பிராண்டு அறிவிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. மிகப்பெரிய டெலிகாமநிறுவனங்களின் இணைப்பு ஆகும்.

புதிய பிராண்டு பல கோடி இந்தியர்களுக்கு உலகத்தரம் வாய்ந்த டிஜிட்டல் அனுபவத்தை வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டு இருக்கிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *