குமட்டலை போக்கும் ளிய வழி

லவங்கத்திற்கு நறுமணத்துடன், இதமளிக்கும் பண்பும் உண்டு. இது குமட்டல் மற்றும் வாந்தியில் இருந்து நிவாரணமளிக்கப் உதவுகிறது. இதை கர்ப காலத்தில் பயன்படுத்தினால் குமட்டல் ஏற்படுவது குறையும். இதை பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு உங்கள் மருத்துவரிடம் கலந்தாலோசிக்கத் தவற வேண்டாம்.

பிளாக் டீயில் டானிக் அமிலம் நிறைந்திருக்கிறது, இது எரிந்த தோலில் இருந்து வெப்பத்தை அகற்றி, எரிச்சலையும் வலியையும் குறைக்க உதவுகிறது. குளிர்ந்த, ஈரமான ப்ளாக் டீ பையை, பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் மேல் சிறிது நேரம் வைக்கவும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *