தேனியில் ஏற்படுத்தப்பட்ட தனி நபர் குழுக்கள்

தற்சமயம் தேனி மாவட்டத்தில் வேளாண்துறை சார்பில் உழவர் உற்பத்தியாளர் குழுக்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டு, விளைபொருள்கள் உற்பத்தியினை பெருக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுவருகிறது. அதன்படி, உழவர் உற்பத்தியாளர் குழு எண் 3-க்கு டிராக்டர் ஒன்று வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு தனி நபர் தலைமையிலான 10 பேர் மட்டுமே அந்த டிராக்டரை கடந்த 2 வருடங்களாக பயன்படுத்திவந்ததை தற்போது கண்டுபிடுத்து கொண்டுள்ளனர்.இது குறித்து விவாதம் நடைபெற்று வருகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!