கூண்டை விட்டு வெளியே வந்த அரிசி ராஜா யானையால் ஏற்பட்ட பரபரப்பு

‘ஏற்கெனவே இந்த அரிசி யானை பலரை கொன்றிருப்பதால், இப்போதும் பயமாகத்தான் இருக்கிறது. கூண்டுக்குள் இருக்கும்போது, கட்டளைக்கு அடிபணிந்துதான் ஆகவேண்டும். அதே யானை வெளியில் வந்தப் பிறகும் கட்டளைகளுக்கு கீழ்படிகிறதா? என்று கண்காணிக்கப்பட வேண்டும். யானையின் நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து கவனித்து கொண்டு வருகிறோம்’ என ஆனைமலை புலிகள் காப்பக துணை கள இயக்குநர் ஆரோக்கியராஜ் சேவியர் கூறியுள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!